Delovno pravo

Delovno pravo

Delovno pravo je osnova delovnih razmerij in je kot tako pomembno za vsakega delodajalca. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij, kadrovskih politik in sistemov nagrajevanja po eni strani zagotavlja uspešno izvajanje nalog, po drugi strani pa stimulira pozitivno delovno klimo in razvoj korporativne kulture odličnosti, kar pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu.
Odvetniške storitve OPJ zagotavljajo, da je uporaba delovnega prava prilagojena poslovnim ciljem delodajalca, da so vsi postopki speljani v skladu z veljavno zakonodajo in da je delovno pravo optimalno implementirano v vsakdanji utrip podjetja.
Podjetjem zagotavljamo:

 • pravna mnenja oz. razlago predpisov o delovnih razmerjih,
 • spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje in predlaganje ustreznih rešitev,
 • predloge (re)organizacije oz. optimizacije delovnih procesov,
 • izdelavo internih aktov (sistemizacija, sistem nagrajevanja, sistem izobraževanja...),
 • komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij,
 • vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev,
 • izdelava pogodb o zaposlitvi,
 • izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
 • povezavo in podporo izplačilom iz delovnih razmerij,
 • zaposlovanje tujcev: pridobivanje delovnih dovoljenj, dovoljenj za bivanje, priznavanje izobraževanja,
 • pravna varnost pri postopkih razvoja talentov, spremljanje kariere zaposlenih in pomoč pri zahtevnih letnih razgovorih.